HARAŠTOVÁ, N. Polyfunkční dům v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Menšíková, Naděžda

Navrhovaná známka

Šuhajda, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Drobníček, Ladislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 104959