HÁNDLOVÁ, B. Statická analýza protihlukového krytu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlk, Zbyněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Martinásek, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 104954