KUČEROVÁ, D. Rodinný dům v Boreči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Müller, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Novotný, Miloslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 105110