KOLÁČEK, I. Intenzifikace průmyslové ČOV v areálu BOSCH Diesel, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavínek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hluštík, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 105062