VORLÍČKOVÁ, P. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fuciman, Ondřej

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šich, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 105427