TICHÝ, A. Modul pružnosti provzdušněných a neprovzdušněných betonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocáb, Dalibor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Misák, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 105382