VAŠIČKA, J. Bydlení studentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Menšíková, Naděžda

Navrhovaná známka

Hradil, Dušan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Manová, Ludmila

Navrhovaná známka

eVSKP id 105410