KUBÍK, T. Obchvat Blučina - II/416 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Holcner, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Coufalíková, Iva

Navrhovaná známka

eVSKP id 105108