JEDLIČKOVÁ, T. Spotřeba vody u vybraných subjektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sucháček, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 105023