VOJENČÁKOVÁ, P. Formy a metody motivace v práci stavebního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Linkeschová, Dana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Matúš, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 105422