MORAVÍK, M. Rodinný dům s garáží [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Rusinová, Marie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Věrný, Luboš

Navrhovaná známka

eVSKP id 105171