POLERECKÁ, K. Ocelová konstrukce volejbalové haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Štrba, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Barnat, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 105249