PAVLÁSKOVÁ, K. Urbanistický vývoj města Hradce Králové od počátku 20. století po současnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlovský, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kustein, Antonín

Navrhovaná známka

eVSKP id 105218