GREPL, A. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Čupr, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Král, Jakub

Navrhovaná známka

eVSKP id 104943