DIATEL, B. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Matějka, Libor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Beranová, Iveta

Navrhovaná známka

eVSKP id 104896