ŠTAFA, M. Trojrozměrné pružinové sítě a jejich aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Frantík, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Brožovský, Jiří

Navrhovaná známka

Keršner, Zbyněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 105603