VACEK, P. Vegetační střechy s hydrofilní minerální vlnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Matějka, Libor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Moudrý, Ivan

Navrhovaná známka

Šrámek,, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 105588