MAJSNIAR, M. Tepelně technické posouzení skladby vegetační střechy s vlivem vlhkosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Šťastník, Stanislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Moudrý, Ivan

Navrhovaná známka

Vimrová,, Hana

Navrhovaná známka

TROJAN,, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 105614