HOLOMEK, J. Smyková únosnost spřažených plechobetonových desek. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Bajer, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA

Navrhovaná známka

Keršner, Zbyněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 105571