MERTA, P. Metody kvantifikace hodnoty ohrožených nemovitých památek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Tichá, Alena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Elingerová,, Helena

Navrhovaná známka

Blažek,, Jiří

Navrhovaná známka

Dlesková, Zuzana

Navrhovaná známka

eVSKP id 105582