VALENTOVÁ, V. Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích ve vztahu k jejich proměnným a neproměnným parametrům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kocourek,, Josef

Navrhovaná známka

Mahdalová,, Ivana

Navrhovaná známka

eVSKP id 105589