VUKUŠIČ, I. Analýza dynamických účinků ve výhybce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Smutný, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zvěřina, Pavel

Navrhovaná známka

Hřebačka,, Milan

Navrhovaná známka

eVSKP id 105592