KOCÁB, D. Experimentální stanovení faktorů ovlivňujících statický modul pružnosti betonu s využitím nedestruktivních zkušebních metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Cikrle, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bílek,, Vlastimil

Navrhovaná známka

Pazdera, Luboš

Navrhovaná známka

eVSKP id 105578