VAŇKOVÁ, L. Management stavebních investic regionů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Korytárová, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Tomšík,, Pavel

Navrhovaná známka

Tomášková,, Eva

Navrhovaná známka

Puchýř, Bohumil

Navrhovaná známka

eVSKP id 105590