HLAVSA, T. Tvorba konceptu energeticky soběstačných obytných budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Meixner, Miloslav

stanovisko školitele

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Horák, Petr

posudek oponenta

Navrhovaná známka

Chlup, Jan

posudek oponenta

Navrhovaná známka

eVSKP id 96676