FUJDIAK, R. Analýza a optimalizace datové komunikace pro telemetrické systémy v energetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Mišurec, Jiří

Odevzdaná disertační práce Ing. Radka Fujdiaka se zabývá optimalizací telemetrických systémů z pohledu informační bezpečnosti za pomocí kryptografických primitiv se zaměřením na zařízení s limitovanými zdroji. Tyto zařízení představují výpočetně, paměťově a napěťově omezená zařízení. Práce se zaměřuje především na možnosti využití matematicky nenáročných kryptografických prostředků pro zajištění integrity, bezpečné autentizace a důvěrnosti přenášených dat, ale také k poskytnutí i dalších aditivních kryptografických služeb jako je generování náhodných čísel či řešení distribuce symetrických klíčů. To vše je spojeno do jednoho komplexního hybridního kryptosystému, který následně řeší stanovené otázky informační bezpečnosti. Hybridní kryptosystém je následně ověřen z pohledu efektivity i bezpečnosti. Práce Ing. Radka Fujdiaka v průběhu studia byla systematická a problematiku získávání znalostí z kryptografie, bezpečnosti a telekomunikační techniky si doktorand nejen osvojil, ale byl schopen do ní vnést i svůj vlastní přínos. Publikační aktivity jsou více než nadprůměrné a to jak na mezinárodních konferencích, tak v časopiseckých článcích s impakt faktorem. Proto studenta mohu doporučit k obhajobě dizertační práce.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Orgoň, Miloš

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Pitner,, Tomáš

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 105943