SVAČINA, L. Přenos a zobrazení videa v prohlížeči pro záznam pracovní plochy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 103585