KYLOUŠEK, J. Inovace systému pro automatizované integrační testy elektronických jednotek vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Orság, Filip

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 106193