SPURNÝ, F. Optimalizovaný streaming videa na platformě Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Vladimír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ščuglík, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 106479