POLOLÁNÍK, P. Software pro online reklamace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kolář, Martin

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 106294