GÁL, D. Univerzální programovatelná senzorická platforma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Nevoral, Jan

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 106514