VYROUBALOVÁ, J. LIDAR a stereokamera v lokalizaci mobilních robotů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Orság, Filip

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 106213