NEVŘELA, M. Systém pro sledování využití mobilních aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kočí, Radek

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 106472