MIHULKA, T. Evoluční optimalizace analogových obvodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bidlo, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zachariášová, Marcela

Navrhovaná známka

eVSKP id 106517