ČILLO, V. Program pro plánování rozvrhů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dytrych, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Špaňhel, Jakub

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 106189