KRAMÁR, A. Desková Hra pro Apple TV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrubý, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 106354