VLK, T. Mobilní aplikace pro sdílení informace o přítomnosti na místě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Veľas, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 106389