KOLAJOVÁ, J. Analýza vybraných síťových zranitelností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Homoliak, Ivan

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Malinka, Kamil

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 106528