PAWLUS, J. Systém pro trénink jedinců s poruchami kognitivních funkcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bidlo, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zachariášová, Marcela

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 106409