ČERMÁK, J. Bioinformatický nástroj pro predikci rozpustnosti proteinů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Martínek, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hon, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 106439