PLASKOŇ, P. Rozšíření systému pro shlukovou analýzu binárních souborů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Dušan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka

eVSKP id 106448