UHLÍŘ, V. Current Induced Magnetization Dynamics in Nanostructures [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šikola, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Thiaville, André

Navrhovaná známka

Ravelosona, Dafiné

Navrhovaná známka

eVSKP id 34340