ODEHNAL, J. Mobilní aplikace pro prezentaci informací ze světa anime [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hynek, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rudnitckaia, Julia

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 106341