KOZOVSKÝ, R. Akcelerace zpracování 3D obrazových dat na GPU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Klepárník, Petr

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 106249