KROPÁČ, F. Nástroj pro analýzu obsahu databáze pro účely testování softwaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pluháčková, Hana

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 106240