KUBIČNÝ, Š. Webová aplikace pro hledání sportovních spoluhráčů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bambušek, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Szőke, Igor

Navrhovaná známka

eVSKP id 106359