MATĚJÍČEK, V. Webová aplikace pro tvorbu dietního plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 106376