HAIS, V. Cluster vizualizace dat pro InfiSpector [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pluháčková, Hana

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lengál, Ondřej

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 106437