ŘIHÁČEK, J. Využití hydroformingu při vytváření strukturovaného povrchu solárního panelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Mrňa, Libor

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mašek, Bohuslav

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Lidmila, Zdeněk

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 106716