MORAVČÍK, I. Metal Matrix Composites Prepared by Powder Metallurgy Route [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dlouhý, Ivo

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Lapin, Juraj

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Skotnicová, Kateřina

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 106690